top of page

Special Oils

Mpukane, 

Green Special

Ibhodlela Lemali

Eucalyptus Oil

MPUKANE GREEN SPECIAL

Ukulandelwa
Ezwe wena
Akulalele
Acabange
Wena wedwa, imali, inhlanhla.

Ukuvula Izivalo,
Clients, noma 
Umsebenzi 
Sebenzisa 
Lesiwasho

Anointing Oil

IBHODLELA LEMALI

Ukulandelwa

Ezwe wena
Akulalele
Acabange
Wena wedwa, imali, inhlanhla.

Ukuvula Izivalo,
Clients, noma 
Umsebenzi 
Sebenzisa 
Lesiwasho

EUCALYPTUS OIL

Treats a variety of common diseases and conditions including nasal congestion, asthma, and as a tick repellant. Diluted eucalyptus oil may also be applied to the skin as a remedy for health problems such as arthritis and skin ulcers.

ANOINTING OIL

Mary Therefore took a 
pound of expensive 
ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and myrrh his feet with her hair. The house was
filled with the fragrance of perfume. Pure, Holy, Healing oil. With Myrrh, Frankincense And Spikenard

More Oils - Amafuta

Lucky Oil

Lucky Oil

AMAFUTA WENHLANHLA

Ukuthola umsebenzi, Uku gembula,
Ukukhushulelwa esikhundleni,
Ukwanda kwebhizinisi.
Ukuba nogazi uthandeke,
Uhlonishwe.

AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

AMAFUTA WENHLANHLA

Ukuthola umsebenzi, Uku gembula,
Ukukhushulelwa esikhundleni,
Ukwanda kwebhizinisi.
Ukuba nogazi uthandeke,
Uhlonishwe.

AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

Lucky Oil

AMAFUTA WENHLANHLA

Ukuthola umsebenzi, Uku gembula,
Ukukhushulelwa esikhundleni,
Ukwanda kwebhizinisi.
Ukuba nogazi uthandeke,
Uhlonishwe.

AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

Holy Oil

HOLY OIL

ceremonial "cleanser

Chase evil spirits, Bad dreams, Hamba satan

Amafuta Roselina

Amafuta Imoto Entshontsha Imali

Amafuta Nkosazana

ROSELINA OIL

Uma Ufuna Imali, 
Uhlanganisa Nobiso, 
Omanzi Olwandle
Noma Amanzi 
Amanchibi 
Asemgnwaqeni 
Khuluma Nawo 
Uma Uwusebenzisa

AMAFUTA IMOTO ENTSHONTSHA IMALI

Uma usu 

Qendile 
Ngalesi
Amafuta 
Uthantha 
Leli shumi 
Ulifakesi
Kwameli

Qwebhanzimisi 
Lihambangokushesha
Imali yazingenala
Ungabe 
Unekingaye mali
Yaphela 
Ungamzi 
Ukthiunyezeni

AMAFUTA NKOSAZANA

Sivula inhlanhla 
yomsebenzi neyemali 
sikwenze uthandeke
sibuyisa indoda 
ntombi sisuse isichitho 
ingakho sithi uzonke

OKUBAMBA IMALI

Lamafuta esihlahla kuzokusizanezinkinga zakho.
Uma ukhokhelwe futhi awubonakali ukwazi ukuthi
usichitha kanjani iholo lakho. Uma une imali abanye 
kuyofika izinto ukuthi kuzodingeka ukuyisebenzisa 
nomphumela osheshayo. Vele ukusebenzisa le 
swasho ezandleni zakho zonke ekuseni ngaphambi 
kokuya emsebenzini noma uqale usuku lwakho

Amafuta Okubamba Imali

Amafuta

Money Drawing

Amafuta

Sesicitho, Seqhetho

MONEY DRAWING OIL

Inhlanhla Yemali Kuwe, Umndeni 
Wako, Yibizinisi Imali Iyazizela
Ngathi Umngani Wakho..

SESICITHO OIL

Ushawe ngesichitho sezinduna
iSichitho sama kaka, uma unuka wona
noma uwaphupha.

Unambuzelwa
Unesidina
Unenqwaliso
Waliwa
Ugxothwa
Hlohlona
Umgqwaliso
Na le se tena
Hanwa
Tebelwa

Amafuta

Vulakuvaliwe

Amafuta

Mkhanyakude

VULAKUVALIWE OIL

Yenza Ukuthi 
Uma Ufuna
Izinto Zakho 
Zivuleke, Yikho 
Siyibiza Ukuthi
Vulakuvaliwe 
Geza Ngayo 
Kusho Ukuthi
Zonke 
Izintozakho
Zivuleke 
Uphumelele.

MKHANYAKUDE OIL

Bayosihlopha,
imali nothando
Ukuphilan 
kwakho
kuyoba 
sekulula
Yakini 
bayokujabulela
futhi ngiwazisa 
nwe

Amafuta

Woza woza

Amafuta

Velabahleke

Amafuta 

Wempukane

Amafuta  A.T.M

WOZA WOZA OIL

Bantu mali
Ebhola
Thando
Bhizinisi
Bandla
Sosayethi

VELABAHLEKE OIL

Kusho ukuthi
lapho uvele
kona abantu
bahleke nawe
bakhumbise
injabulo kuwe
bathokoze
nalawo oyisitha
sakho 
okujabalele

MPUKANE OIL

Ukulandelwa
Ezwe wena
Akulalele
Acabange
Wena wedwa

ATM OIL

Imali ingilandele, Umuthi 
noma ufuna imali, 
Nhlanhla uba nemali, susa
umthakati qinisa, ikaya. 
Umuthi noma ufuna 
inhlanhla ye makhasi, 
oto, madayisi, mahashi. 
Ukuthola imali,
Imoto etshontshe imali,
ukuthola imali kakhulu.

Amafuta Uvuma

VUMA AMAFUTA

Uma ufuna imali,
nhlanhla noma ufuna 
umsebenzi sebenzisa 
lesiwasho

NOZIMANGA OIL

Ufuna umsebenzi,
Inhlanhla yemali ivalekile,
Unamashwa othandweni,
Ubona ingekho inqubekela phambili,
Washiywa isthandwa sakho usidinga sibuyile,
Awulali kahle ebsuku uyacindezeleka,
Nasi amafuta sezimanga.

BHEKAMINA OIL

Ho sheba
nna, 
Look at me
only. 
Bheka mina
kuphela 
olha pera 
mim so

BIZA IMALI OIL

Amafuta noma ufuna 
imali, 
Nhlanhla uba nemali,
Umuthi noma ufuna 
inhlanhla ye makhasi, 
Loto.

CALLING MONEY

Amafuta Unozimanga

Amafuta Bhekamina

Amafuta Biza iMali oil

Amafuta

Impinda Mshaye

MPINDA MSHAYE

Ziphimdisele
Kubantu
Abalwe
Nawe Nge
Mithi
Ibalimaze

bottom of page