top of page

Uma unenkinga yokuthi umuntu wako
akasakulaleli usemane angakunaki noma kukhona
okudingayo nali ikhambi UZWANAMINA limenza
akusabe ukuphikisana nemibono yakho nanoma
udinga ini uyayithola owakho umbono ubaluleka
ukwedlula konke if sekukhulume wena kuyacaca
endodeni noma ezama ukujola liyasho uvalo
acabange wena kuth uzombamba uvele akusabe
unkunzana kepha ngendlela e right uyisibambelelo
lona kuba nguwe wedwa vho kuye.

Isiwasho Zwanamina, Isibambelelo Sothando

SKU: ZWAN-00000000008
R20,00Price
  • Uya gquma
  • Uya geza
  • Uya cela
  • Uya gasha 
  • Uya futha
  • Uya phephetha
bottom of page